SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.1.2024
VZN 5 2023 o hospodárení s majetkom obce Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN 5 2023 o hospodárení s majetkom obce Nižná Rybnica
2.1.2024
VZN 4 2023 poplatky za služby poskytované OÚ Ni žná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN 4 2023 poplatky za služby poskytované OÚ Ni žná Rybnica
28.12.2023
VZN č.3 2023 miestny poplatok TKO
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2023
Názov VZN č.3 2023 miestny poplatok TKO
28.12.2023
VZN č.3 2023 o dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2023
Názov VZN č.3 2023 o dani z nehnuteľností
28.12.2023
VZN 1 2023 daň za psa
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2023
Názov VZN 1 2023 daň za psa
21.11.2022
VZN 3 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 3 - 2022
21.11.2022
VZN 2 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 2 - 2022
21.11.2022
VZN 1 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2022
Názov VZN 1 - 2022
21.3.2022
VZN o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom Nižná Rybnica
21.3.2022
VZN o miestnych daniach 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o miestnych daniach 2019
21.3.2022
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
21.3.2022
VZN- plán zberu ,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2022
Názov VZN- plán zberu ,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
24.9.2020
VZN o miestnych daniach 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o miestnych daniach 2019
24.9.2020
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019
24.9.2020
VZN o poplatkoch za služby poskytované OÚ v Nižnej Rybnici
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o poplatkoch za služby poskytované OÚ v Nižnej Rybnici
24.9.2020
VZN o školskom obvode základných škôl
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o školskom obvode základných škôl
24.9.2020
VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 2005
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 2005
24.9.2020
VZN- plán zberu,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN- plán zberu,prepravy a zneškodňovania domového odpadu 2014
24.9.2020
VZN-o opatrovateľskej službe 2008
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN-o opatrovateľskej službe 2008
24.9.2020
VZN-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015
Detail dokumentu
Dátum 24.9.2020
Názov VZN-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Nižná Rybnica je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 – 15:30
  • Ut: 07:30 – 15:30
  • St: 07:30 – 15:30
  • Št: 07:30 – 15:30
  • Pi: 07:30 – 15:30