SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Interné smernice

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.12.2022
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nižná Rybnica
20.12.2022
Štatút obce Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov Štatút obce Nižná Rybnica
20.12.2022
Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Nižná Rybnica
20.12.2022
Zásady hospodárenia s majetkom obce Nižná Rybnica
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce Nižná Rybnica
20.12.2022
Smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacih s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov Smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacih s oznamovaním protispoločenskej činnosti
20.12.2022
VZN rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nižnej Rybnici
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2022
Názov VZN rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nižnej Rybnici
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Nižná Rybnica je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 – 15:30
  • Ut: 07:30 – 15:30
  • St: 07:30 – 15:30
  • Št: 07:30 – 15:30
  • Pi: 07:30 – 15:30